Roddels en eer

[ wist je dat | dit doe je bij eergeweld ]
 
Roddelen: het gebeurt veel en het is altijd vervelend. Soms zijn de roddels heel erg heftig. Bijvoorbeeld als er geroddeld wordt over dat je met een jongen bent gezien, dat je verkering hebt of dat je geen maagd meer bent. Soms is het waar maar heel vaak ook niet. In ieder geval wil je dat het roddelen stopt. Vooral ook omdat je familie er last van kan krijgen. Bijvoorbeeld: je broer wordt erop aangesproken dat jij gisteren met een jongen bent gezien. Ze pesten hem hierom. En nu wordt je broer weer kwaad op jou.

Eergeweld
Door roddel kan de goede naam van de familie worden aangetast. Als de eer van de familie wordt aangetast door roddels, zullen veel families er alles aan doen om deze roddels te stoppen. Soms wordt er dwang of zelfs geweld gebruikt. Dit noemen we eergerelateerde geweld of eergeweld.

Voorbeelden:
 • Streng controleren (mobiel afpakken, nooit alleen weg mogen);
 • Opsluiten (niet meer de deur uit mogen);
 • Bedreigen;
 • Gedwongen worden om te trouwen;
 • Mishandeling;
 • Verstoting.

Heel soms wordt een meisje vermoord (eerwraak). Maar dit komt niet zo veel voor in Marokkaanse families. Soms pleegt ze zelfmoord om de eer te zuiveren of om de familie niet verder te schande te maken.

Heel soms wordt een meisje vermoord (eerwraak). Maar dit komt niet zo veel voor in Marokkaanse families. Soms pleegt ze zelfmoord om de eer te zuiveren of om de familie niet verder te schande te maken.
Dit moet natuurlijk worden voorkomen!

Wist je dat

Er wordt veel geroddeld over meisjes dat ze geen maagd meer zijn. Maar het is helemaal niet te controleren of een meisje maagd is. Het maagdenvlies is een randje weefsel (dus geen vlies) dat de vagina niet afsluit. Veel meisjes bloeden dan ook niet als ze de eerste keer seks hebben met een jongen. Dus het is onmogelijk om te controleren of een meisje maagd is of niet. Net als bij jongens.

 • Download hier een gratis betrouwbare folder over het maagdenvlies van het kenniscentrum voor seksualiteit: rutgersnissogroep.nl
 • Roddels zijn heel vaak niet waar of half waar. 
 • Soms worden meisjes bedreigd met de dood door hun eigen familie. De familie wil zo de eer van de familie (goede naam van de familie) zuiveren. Dit noemen we eerwraak. De politie schat dat er ongeveer 15 mensen (ook mannen en jongens) per jaar in Nederland het slachtoffer worden van eerwraak.
 • De Koran keurt roddelen ernstig af.
 
En de Profeet (صلى الله عليه وسلم) zei:” De beste dienaren van Allah zijn diegenen, die, wanneer zij gezien worden, Allah gedenken. De slechtste dienaren van Allah zijn degenen die kwade roddel verspreiden en daarmee verdeeldheid onder hun vrienden zaaien en problemen voor onschuldige mensen veroorzaken."
-- (Overgeleverd door Ahamd: Hadith Sahih Isnad)

 • Soms worden meisjes gestuurd naar Marokko omdat er veel over hen geroddeld wordt.
 • Sommige mensen denken dat eerwraak een typisch islamitisch verschijnsel is. Dat is niet waar: het is een cultureel verschijnsel. Eerwraak komt ook voor bij christenen, moslims en hindoes en ook bij niet-gelovigen.
 • Eerwraak en uithuwelijking worden door veel islamitische geleerden beschouwd als onislamitisch.
 • Wil je meer over lezen over eer, eergeweld en eerwraak? Ga naar watiseer.nl
"Elke dag kijken er in de Koerdische, Afghaanse, Marokkaanse of Irakese gemeenschap vele ogen mee. Waarbij ook veel vrouwen een sturende rol spelen met roddel en achterklap."
-- Documentairemaakster en voormalige Tweede Kamerlid Naima Azough. Lees Naima’s column op hallokezban.nl: hallokezban.nl

Dit doe je bij eergeweld

Zet je eigen veiligheid voorop en zoek hulp
Het komt voor dat je familie of anderen vinden dat jij de eer van de familie schendt. Ze kunnen druk op je gaan uitoefenen. Bijvoorbeeld om te trouwen. Of ze kunnen je opsluiten of terugsturen naar het land waar je familie vandaan komt. Soms kan je zelfs met de dood worden bedreigd. Wanneer dit voorkomt, is het belangrijk om je eigen veiligheid voorop te zetten en hulp te zoeken.

Voel je je bedreigd? Ga naar de politie!
Schakel de politie in als je acuut bedreigd wordt door je familie. Bel 112. Als het geen spoed is, kun je 0900 8844 bellen. Je wordtdoorgeschakeld naar de politie in jouw regio. De politie is 24 uur per dag bereikbaar en vindt jouw veiligheid en die van anderen het belangrijkste. Ze bieden bescherming, hulp en advies. Je kunt bij de politie aangifte doen van geweld of bedreiging. Eventueel houden ze de daders aan. Je kunt geweld ook alleen melden. Ook kun je de politie raadplegen over wat je het beste kunt doen. Er is namelijk bij de politie een aandachtsfunctionaris eergerelateerde geweld. Dit is een politievrouw of politieman die ervaring heeft met families waarin eergeweld speelt en die weet hoe je dit voorkomt. Zij zetten geen stappen buiten jou om.

Praat met iemand die je kan vertrouwen
Het is belangrijk dat je met iemand praat die je kan vertrouwen: iemand waarvan je weet dat hij of zij geen geheimen doorvertelt. En die je niet verraadt en je steunt. Bijvoorbeeld een goede vriend(in) of een docent. Als je zeker weet dat deze persoon jouw geheim niet zomaar doorvertelt, kun je vertellen waar je mee zit. Misschien heeft deze persoon wel een goed advies of wil deze persoon wel voor jou bemiddelen met je familie. Let op: als je je verhaal vertelt aan een tante, nichtje of ander familielid moet je wel zeker weten dat je hen kunt vertrouwen en dat zij aan jouw kant staan!

Zorg dat de roddels niet verder verspreid worden
Praat alleen met mensen die je echt kunt vertrouwen! Vriendinnen zijn helaas niet altijd te vertrouwen. Vertel het alleen aan een vriendin waarvan je zeker weet dat zij het vertrouwen waard is. Een leerlingenbegeleider of vertrouwenspersoon op school is juist wél te vertrouwen. Die kan je wellicht helpen met het stoppen van de roddels.

Schakel een hulpverlener in
Ga naar het Steunpunt Huiselijk Geweld. Zij kunnen je advies geven en verwijzen naar instellingen voor hulp en bescherming. Er zijn ook andere mogelijkheden zoals hulp via internetof hulp op school . Zij kunnen je doorverwijzen naar de juiste adressen.

Ben je bang dat je naar het buitenland wordt gestuurd?
Download hier het noodplan: yourright2choose.nl
"We zijn allemaal zo gefocust op anderen, zo snel geneigd daar en oordeel en een mening over te hebben dat we vergeten naar onszelf te kijken. Ik denk dat dat een manier is om jezelf te ontvluchten en echt na te denken over jezelf."
-- Actrice Maryam Hassouni. Bron: siskamulder.nl

"Alles draait om eerbaarheid en de mening van de buitenwacht. Je bent wat de gemeenschap van jou vindt, dat is erg pijnlijk. Ik ben jarenlang door die gedachte gegijzeld.”
-- Filmregisseur Fatima Jebli Ouazzani. Bron: filmkrant.nl

Tips op het forum van Marokko.nl
 • "Ik heb het ook meegemaakt gewoon negeren. Af en toe kon ik me niet inhouden en kreeg ik wel eens ruzie meestal met jongens hé. Maar ja laat ze lekker, met negeren heb je ze het hardst".
 • "Gewoon negeren dus wat ze zeggen, JIJ weet hoe het zit, degene die roddelt heeft gewoon geen leven, dat is duidelijk. Die moet dingen over jou verzinnen om aandacht van een ander te krijgen, dat is pas zielig."
MoVisie Kinderpostzegels VSB Fonds Marokko Media