Als jongens meer mogen dan meisjes

[ wist je dat | wat kun je doen ]
"Ik zou nooit onderscheid maken tussen mijn kinderen, maar er zijn moeders die dat helaas wel doen, vooral tussen jongens en meisjes. De jongen krijgt alle aandacht en het meisje raakt op de achtergrond."
 
In veel gezinnen mogen meisjes minder dan jongens. Jongens krijgen meer vrijheid. Jongens mogen bijvoorbeeld wel alleen de deur uit en meisjes niet. Jongens hoeven vaak minder in het huishouden te doen dan meisjes. Ook wordt er op jongens minder gelet dan op meisjes. Meiden mogen bijvoorbeeld geen vriendje terwijl jongens met vriendinnetjes wel vaak getolereerd worden. Families willen zo de familie- eer beschermen. Veel meiden balen ervan dat jongens meer vrijheid hebben. Het is oneerlijk.Wist je dat?

Er in Marokko de afgelopen jaren veel veranderd is? Vrouwen hebben veel meer rechten als vroeger. Er is de nieuwe Mudawana, het familierecht. Nu wordt het huwelijk opgevat vanuit gelijkheid van man en vrouw. Op wikipedia vind je meer informatie over Mudawana. De strijd voor gelijke rechten van vrouwen en mannen (ook wel feminisme of vrouwenbeweging genoemd) geen uitvinding is van het Westen. Overal ter wereld hebben vrouwen gestreden voor hun rechten. Aan het eind van de negentiende eeuw ontstond er in Egypte al een vrouwenbeweging, lang voordat dit in Europa gebeurde. Het Midden Oosten liep toen voorop in gelijke rechten voor vrouwen en mannen!
Er op verschillende plekken in de wereld een emancipatiebeweging is die Moslimfeminisme heet? Op basis van Koranteksten strijden vrouwen en mannen tegen vrouwendiscriminatie met als doel gelijke rechten voor de vrouwen. Moslimsfeministen willen onder meer bekendheid voor het feit dat in de Koran duidelijk staat omschreven dat eerwraak verboden is. Wil je meer hier over weten? Lees het artikel over moslimfeminisme op de site van Al Nisa.


Wat kun je doen?

Als je thuis oneerlijk wordt behandeld, kun je het volgende doen:
- Maak je opleiding af
Zorg dat je je opleiding afrondt: als je een diploma hebt, vind je makkelijker een baan en sta je thuis meteen een stuk sterker. Ook is dit goed voor je zelfvertrouwen, waardoor je makkelijker met je ouders kan onderhandelen.


Zoek steun
Zoek steun bij een vrouw die weet hoe je hiermee om kan gaan:
 1. Zoek steun binnen je eigen familie: heb je een tante of nichtje die net als jij vindt dat meisjes net zoveel rechten hebben als jongens? misschien kan zij het onderwerp eens bespreken bij jou thuis.
 2. Zoek steun op school, bij het jongerenwerk of het JIP.
 3. Word actief bij een vrouwenorganisatie: hier zijn allerlei vrouwen en mannen actief die net als jij voorstander zijn van gelijke rechten voor vrouwen en mannen.
Bijvoorbeeld:
 • st-kezban.nl: Deze stichting is opgericht naar aanleiding van de (eer) moord door haar echtgenoot op Kezban Vural, een jonge Turks-Nederlandse vrouw. Doel van de stichting Kezban: het voorkomen en bestrijden van    huiselijk en eergerelateerd geweld in allochtone kring. Het bestuur van deze stichting bestaat voor het grootste deel uit allochtone vrouwen die dit werk vrijwillig doen.
 • verdwaaldegezichten.nl: Deze organisatie is opgericht door twee jonge Turks-Nederlandse vrouwen naar aanleiding van twee eermoorden. De organisatie streeft naar een mentaliteitsverandering onder jongeren. Uitgangspunt: de gelijkwaardigheid tussen individuen.
 • vrouwenbelangen.nl: Deze vereniging is in 1894 opgericht als ‘Vereniging voor Vrouwenkiesrecht'. Vrouwenbelangen komt op voor vrouwenrechten en zet zich in voor de participatie van vrouwen op allerlei terreinen.
 • tiye-international.org: Dit is een koepelorganisatie van organisaties voor zwarte, migranten- en vluchtelingenvrouwen in Nederland. De organisatie komt op voor de belangen van deze vrouwen op alle niveaus.
 • mamacash.nl: Mamacash is een vrouwenfonds dat overal ter wereld - ook in Nederland - vernieuwende en taboedoorbrekende initiatieven van vrouwen en meiden ondersteunt, omdat zij gelooft dat maatschappelijke verandering begint bij vrouwen en meiden.
 • ofra.nl: Deze organisatie zet zich in voor de positieverbetering van Marokkaanse Nederlanders. Ofra richt zich daarbij vooral op vrouwen. Het uitgangspunt is dat Marokkaans- Nederlandse vrouwen in alle openheid zich uitspreken over onderwerpen als zelfontplooiing, opvoedingsproblematiek en huiselijk geweld. Daarbij vindt Ofra het belangrijk dat vrouwen niet alleen reageren op actualiteiten, maar zelf ook eigen initiatief en inbreng hebben.
Lees over vrouwenrechten
Zorg dat je voldoende kennis hebt over vrouwenrechten. Zo heb je voldoende argumenten voor een discussie. Wil je meer weten over gelijke rechten vanuit de islam? Kijk op:
-
alnisa.nl
- moslima.nl
- muslimfeminist.blogspot.com


Er zijn ook veel boeken geschreven over vrouwenrechten en de islam en over de emancipatie van moslimvrouwen:
 • Asma Barlas (2002) Believing Women’ in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur’an
 • Samira Bendadi (2008) Dolle mina’s, feminisme in de Arabische wereld
 • Abdulwahid van Bommel (2006) Islam en de rechten van vrouwen
 • Fadoua Bouali (2006) Bevrijd door Allah, waarom een moslimvrouw haar mannen niet hoeft te gehoorzamen
 • Rana Husseini (2007) In de naam van de eer
 • Fatima Mernissi (2004) Achter de sluier: De islam en de strijd tussen de seksen
 • Ceyclan Pektas-Weber (2006) Moslima’s: emancipatie achter de dijken
 • Nahed Selim (2002) Vrouwen van de profeet
 • Nawal El Saadawi (2005) De gesluierde Eva: vrouwen in de Arabische wereld.
"Wanneer vrouwen protesteren en vragen om hun rechten, worden ze het zwijgen opgelegd met het argument dat deze wetten gerechtvaardigd zijn door de islam. Maar het is niet de schuld van de islam maar van de (patriarchale) cultuur die dat zo interpreteert om te rechtvaardigen wat zij wil."
-- Shirin Ebadi, Nobelprijswinnares en juriste (voormalig rechter) uit Iran.
Lees verder op: Shirin Ebadi

"Wij Turkse en Marokkaanse vrouwen komen sterk in opstand tegen de eis om als maagd het huwelijk in te treden. We zijn het zat om tegen de eindeloze verwijzingen naar de Koran te vechten."
Uit: Dolle zina Geen Slachtofferrol


Tips van het forum marokko.nl
 • "Als je thuis elke dag zomaar wordt mishandeld en de situatie is onleefbaar en onhoudbaar, dan zou ik hulp zoeken en uit huis gaan.
 • Als je elke dag ruzie met je ouders hebt omdat je niet laat mag thuiskomen en niet met bepaalde  mensen mag omgaan of bepaalde kleding mag dragen, dan zit je thuis perfect want je ouders hebben dan het beste met je voor".
 • "Zoek professionele hulp via het maatschappelijk werk".
MoVisie Kinderpostzegels VSB Fonds Marokko Media